W dniach 25-26 listopada Blok Prawa Komputerowego razem z przedstawicielami IusNet edukowali się w ramach Cyberspace 2016 - Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Brnie. W gronie prelegentów znaleźli się się pracownicy naukowi z Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej : prof. hab. dr Jacek Gołaczyński i mgr Damian Klimas. Za rok rok koniecznie wrócimy do pięknego miasta w większym gronie.